Leseoppdraget innebærer at alle elevene i en klasse får et eksemplar av den samme boka, med et tilhørende digitalt undervisningsopplegg, som de skal lese og utforske sammen i løpet av en uke. Oppdraget har en stram ramme; en roman – en uke – en klasse. Og akkurat denne uken har Anders sin klasse 8CD sammen lest romanen «Lappjævel» av Kathrine Nedrejord.

blid lærer og elever som leser

I klasserommet

Når vi besøker klasse 8CD har de kommet til dag fire i leseoppdraget og temaet er vennskap. 

Klassen til Anders er lydhøre, engasjerte og reflekterte. Og når Anders stiller spørsmål, fyker hendene i været.

– Kan dere trekke frem en positiv og en negativ ting som skjer i boka? Spør Anders. 

– Ella, klassekameraten til Sammol er både en positiv og negativ ting i boka – i starten var hun ikke grei med Sammol, men etter hvert blir hun snill. Derfor tenkte vi at hun kunne være begge steder, svarer Gabriela.

– Negativt er mobbingen Sammol opplever, som at Isko tisset i senga til Sammol. Positivt er jo løpinga, at han fikk respekt fordi han var god til å løpe, forteller Benjamin.

Anders er stødig. Han veileder elevene engasjert gjennom dagens tema. Han stiller spørsmål, lytter oppmerksomt og stiller oppfølgingsspørsmål.

Jeg forsøker å få elevene til å reflektere, få dem til å utdype

Mer om leseoppdraget

Hovedfokuset til «Oppdrag bok» er nettopp den litterære samtalen, høytlesing og samlesing, og å la elevene få oppleve en litterær tekst i sin helhet. 

På spørsmål om hvorfor han ønsket å gjennomføre «Oppdrag bok» svarte Anders følgende:

Jeg hadde lyst til å gjennomføre Oppdrag bok av flere grunner. For det første så ble jeg gira på hele konseptet. Én bok, én klasse, én uke. All in! Stå i det! 

Med gode oppgaver underveis. Med en kombinasjon av høytlesing og egen lesing. En bok med et tema som er viktig og tidløst. En bok som jeg tror, kan passe til elevgruppa. En uke hvor vi sammen dykker ned i en bok og utforsker og får inntrykk. For det andre er det slik at vårt trinn og vår skole har et økt fokus på lesing, lesestrategier og leseutvikling. Summen av dette gjorde det hele veldig fristende.

Tilbake til klasseromssituasjonen:

– Nå ønsker jeg at dere sammen skal skrive opp ord dere forbinder med, eller assosierer med vennskap fra boka. Det kan også være fra livet generelt, legger Anders til. 

Sammen går gruppene opp og klistrer post-it lapper på tavla. 


gule lapper på tavla

– Vent litt, hva har mat med vennskap å gjøre? Spør Anders.

– Å dele mat! Man kan dele mat med venner, svarer Tihana. 

I timen fortsetter klassen å lese i boka. Underveis spiller Anders av lydklipp fra boka, disse finnes i undervisningsopplegget. Samtidig følger elevene med i boka. Her er det rom for å lese på ulike måter. 

Frøken Steen, en ganske grusom lærer, blir introdusert i romanen. Hun plasserer Sammol bakerst i klasserommet med de andre samene, mens hun plasserer «de norske» elevene fremst.

Anders ser ut mot klassen sin. 

– Hva skjedde nå?

– Rasisme! Diskriminering. Hun favoriserer!

Istemmer klassen unisont.

Det er tydelig at bokens tema engasjerer. Anders avrunder dagens økt ved å spille av de resterende lydklippene. Klassen lytter sammen. Dagen etter venter en ny dag i leseoppdraget, med et nytt tema og flere engasjerende samtaler.

På spørsmål om hva de syns om boken:

– Det var spennende og interessant å lese boka. Jeg likte at det var mye handling og flere temaer, forteller Gabriela.

– Den var realistisk, sier Tihana.

Elever leser boka

Et par kjappe med Anders:

Hvorfor Oppdrag bok?

– I klassen har vi veldig fokus på lesing. Snakke om det vi leser. Førlesing. Lese mellom linjene. Vi har nettopp hatt om fortelling, fortellermåte, utvide øyeblikk, fortellerreferat - så da passet dette med å jobbe med Oppdrag bok veldig godt. 

Hva syns klassen om boken?

– Lappjævel passet godt til min klasse. Boka fenger. Urettferdighet fenger. 

Det er mange kompetansemål om det samiske, og denne boka sikret læringen om nettopp dette. Boka har også mange aktuelle temaer som mobbing, vennskap og urettferdighet. 

Det er som nevnt masse å ta av i boka. Karakterene blir ganske sammensatte etter hvert. Og det jo også naturlig når man blir bedre kjent. Lærer Pedersen er for eksempel rik av karakter. Han er ikke spesielt pedagogisk, men det er noe varme der. Det er troverdig. 

Bare det å lese en bok i seg selv har masse verdi. Jeg får trukket inn alt. Demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring osv. Jeg vet det er flere lærere på trinnet som ønsker å gjennomføre Oppdrag bok. 

Tilpasset du opplegget?

– Det er sjeldent jeg bruker noe slavisk. Jeg bearbeider det og tilpasser det. Men her fulgte jeg opplegget ganske slavisk, med noe kreativ frihet. Noen av de litterære samtalene er for eksempel gjort om til skriving. Tenkeskriving. For å sikre litt skrivetrening. 

Hva tenker du om at klassen leste samme bok? Har opplegget gjort klassen nærmere?

– Det føltes bra å gjøre noe sammen, da har klassen felles referansepunkter også til senere. Det kan godt hende at klassen ble nærmere, det er vanskelig å måle. Men det er absolutt slike aktiviteter som gjør at en klasse kommer nærere hverandre.