En roman. En klasse. En uke.

Skolegården bader i sollys denne mandagen i mars. Gradestokken viser minusgrader. Ved den store, nylakkerte inngangsdøra på Marienlyst skole står Ingrid Arneson. Under armen har hun dagens undervisningsopplegg. 

Ingrid Arneson er kontaktlærer og brenner for den gode leseopplevelsen. I dag skal klassen hennes ha dobbelttime i norsk. Elevene har nemlig fått en leseutfordring: alle i klassen skal lese den samme romanen. 

Leseprosjektet heter «Oppdrag bok». 

Arbeidet inneholder høytlesing, egenlesing og samtale i klasserommet. Vi vet at det krevende for elever å lese lengre tekster. Det krever både utholdenhet og konsentrasjon. Derfor har vi satt en ganske stram ramme for undervisningsopplegget; 

en roman – en uke – en klasse.  

På én uke skal klassen på Marienlyst lese og samtidig jobbe med et digitalt undervisningsopplegg knyttet til romanen. De skal evne å lytte, vurdere og delta i utforskende klassesamtaler. 

Illustrasjon: en roman – en klasse – en uke

Kompetansemål

Bokprosjektet tar utgangspunkt i kompetansemålet «utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon». Målet er å formidle litteratur til ungdomsskolen og legge til rette for en litterær samtale i klasserommet, heller enn tradisjonelt analyse- og tolkningsarbeid.

Praktisk gjennomføring av prosjektet

I det digitale undervisningsopplegget til Hvordan jeg tjente min første million finner læreren hele romanen innlest, forslag til hvilke kapitler lærer leser høyt for elevene, og hvilke kapitler elevene selv leser hjemme. I undervisningsopplegget er det laget ferdige spørsmål som setter i gang den litterære samtalen, og som gir praktiske tips til gjennomføringen av leseprosjektet.

Bokprosjektet har allerede høstet gode tilbakemeldinger på Marienlyst skole. Arneson forteller om norsktimer med variasjon, fokus og refleksjon. 

En interessant og morsom leseopplevelse

Ingrid Arneson starter timen med å lese høyt. En god norsklærer er en kompetent tekstleser. Elevene følger godt med når Arneson leser. Hun har en helt egen, engasjerende utstråling der hun står foran i klasserommet. 

Utstråling har også 9. klassingene Olav, Salban og Annette, som vi møter i første time. Elevene sitter allerede klare med boka. Bokmerkene forteller at flere har kommet langt på historien om Robin, Otherhals-familien og veien mot én million kroner. 

Når vi spør dem om de liker boka, er det med store smil de forteller: 

– Jeg liker den, ja, og mener boka passer for alle. Både gutter og jenter. Såpass mye humor at det er gøy for flere, sier Annette. 

Olav nikker og synes det er interessant å lese om økonomi og aksjer. 

At boka er morsom er det flere av elevene som trekker frem. Det er viktig å lese noe som fenger og engasjerer. Da er det lettere å følge med. Samtalene i klassen sørger også for at flere engasjerer seg i lesingen.

Eirin er en av dem som ikke leser så ofte, men synes det kan være gøy å lese om boka er morsom og gjenkjennbar. 

– Denne boka hjalp meg i gang, forteller hun ærlig. 

Læreren stiller spørsmål og forklarer

Elevene synes det er fint å bli lest for. I løpet av uken har de satt av tid til å lese boka både felles i klasserommet, men også individuelt hjemme. Høytlesningen hjelper elevene med å forstå teksten bedre. Elevene finner også innleste kapitler i det digitale undervisningsopplegget. 

Arneson har underveis i oppdraget gitt elevene tilbakemelding på det de arbeider med, slik at de får utviklet seg. Hun stopper opp for å forklare vanskelige ord, og hun hjelper elevene med å trekke ut viktige poenger. - Hva var kontrast, igjen?  

Etter høytlesningen ber hun elevene diskuterer spørsmål til tekstutdraget hun nettopp har lest for dem. Arneson stiller åpne spørsmål som setter i gang refleksjon.

Hun spør: Hvem tror dere Robin egentlig vil være? 

Å samtale dreier seg om å gå i dialog, dele erfaringer, ytre sine meninger og åpne opp for den litterære samtalen. Elevene liker godt å snakke sammen, og gruppene starter summingen umiddelbart. 

Vi leser om Robin som bor i et hus fullt av gærne familiemedlemmer. 

– De snakker jo ikke til hverandre på en ordentlig måte. Det er litt trist å lese at søsknene til Robin er så imot ham, sier Salban.

Annette nikker. Salban har truffet en viktig tematikk. Når vi leser, kan vi utvikle empati og forståelse for andre mennesker. 

Hun fortsetter: 

–  Robin forteller også alltid hvor forferdelig hans familie har det i kontrast til Otherhals sin familie. Det er synd. Men han vil vel kanskje være litt som dem, tror dere ikke det?

Hun ser igjen bort på Olav og Salban. 

– Jo. Men det er kanskje litt urealistisk å måtte ta opp en million i lån for akkurat dét, skyter Olav inn. 


Elever som leser i boka
Klasserommet bobler over av små gullkorn, kloke tanker og nøtter å tygge videre på. Det er fint å høre andres synspunkter på samme bok.

Gleden av å lese sammen i klasserommet, sier Victoria noe om: 

– Jeg synes jo det er fint å få lese på skolen, og fint at alle leser samme boken. Vi har før valgt bøker selv, men det jeg syns var bra med at alle leser den samme boken er at alle vet hva man snakker om. Det var fint å høre andres meninger og oppfatninger av boken som jeg også leser, forteller Victoria. 

Penger, politikk og kjærlighet

I undervisningsopplegget er det lagt opp til «stoppunkter» underveis i lesingen, dvs. muligheten til å reflektere rundt viktige tema. I boka leser vi om Robin som forelsker seg i Christian Fredrik. Dersom Robin skal ha sjanse på Christian og bli en del av den kloke og vellykkede familien Otherhals, må han bli millionær først. 

– Boka tar opp tre temaer på én gang: identitet, politikk og penger, konkluderer Annette. 

– For meg handler boken også om forelskelse. Men med mye humor og spenning. Det var gøy da han møtte Christian Fredrik, sier Eirin. 

Boka engasjerer ungdomsskoleelevene. Gjennom å lese om andres liv og erfaringer, kan elevene lære å forstå andres perspektiver, meninger og ulike livssituasjoner. Forfatter Endre Lund Eriksen er særlig kjent for sin humoristiske og lett tilgjengelige stil, og han tar ofte opp viktige temaer som mobbing, utenforskap og identitet. 

Helt på slutten av timen blir det satt av 20 minutter til individuell lesing. Helt bakerst i klasserommet tar Salban frem datamaskinen sin. Der er nemlig lydboken lett tilgjengelig. 

Elev med boka i hånden

Lydbok gir fleksibilitet

Elevene forteller at å lese har krevd både konsentrasjon og fokus, noe som har vært en nyttig lærdom. Flere av elevene forteller oss at det er fint å kunne fokusere på kun én oppgave i lengre tid. 

Ingrid Arneson forteller oss at elevene har satt pris på å få sette ned tempoet i timene, og ha undervisning hvor de ikke skal prestere på lik linje som ved andre skoleprosjekter.

Salban er en av dem som har byttet på å lese i boka og lytte til lydboka. I undervisningsopplegget ligger det lydfiler til hvert kapittel, innlest av forfatter selv, lett tilgjengelig. Det gir en fleksibilitet. 

– Med lydboka kan jeg følge med på historien samtidig som jeg kan gjøre andre ting, forteller han. 

Timen går mot slutten og klokken tikker mot storefri. Sammen med elevene har vi fått delta i lærerike, morsomme og reflekterte samtaler.

På vei ut døra spør vi Victoria om prosjektet har gitt mersmak. 

– Ja, jeg vil gjerne lese mer. Leser jo litt fra før, men kommer til å ville lese flere bøker. Dette var en fin bok. 

Ingrid Arneson må smile av kommentaren. 

Elev hører på lydbok

Hvorfor bør du lese med klassen din? 

  1. Det hjelper språkutviklingen og legger til rette for en litterær samtale. 
  2. Det hjelper elevene med fokus og konsentrasjon. 
  3. Det forsterker kreativ tenkning og fantasi.
  4. Kan fordype seg i flere temaer og emner. 
  5. Kan hjelpe med utviklingen av empati og sosiale ferdigheter.
  6. Lesing reduserer stress og øker trivsel og mental helse.