Rute: Et tverrfaglig undervisningsopplegg for ungdomstrinnet

«Det skal være gøy å lære, og dette kan forsvinne litt i en ungdomsskoleelev sin hverdag. I tillegg skal opplegget fungere i fellesskap i en klasse. Bruk av humor kan få med alle elevene til å lære om personlig økonomi, bærekraft, kart og kompass» sier Ida C. Rahbek Manholt om undervisningsopplegget Rute. 

 

Hva får man ut av Rute?

Undervisningsopplegget Rute består av kreative oppgaver, lite tekst, mye bilder og visuelle virkemidler. Hvert læringsløp begynner med en animasjonsfilm. 

Rute dekker de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Disse tre temaene er gjennomgående i Rute. 

Ida C. Rahbek Manholt, tekstforfatter og kreatør i Folka AS

Hvorfor er bruken av humor så gjennomgående?

Det skal være gøy å lære, og dette kan forsvinne litt i en ungdomsskoleelev sin hverdag. I tillegg skal opplegget fungere i fellesskap i en klasse. Bruk av humor kan få med læreren, men også alle elevene. Det er ti læringsløp i Rute, og hver av dem starter med en animasjonsfilm som oppsummerer det viktigste fra læringsløpet. Målet er at de elevene som syns det er utfordrende å være i en klasseromssammenheng, skal få noe ut av det. I tillegg er det samlende. Humor er det viktigste virkemiddelet vi har brukt, for om noen elever ikke blir utfordret nok, ønsker vi likevel at de skal ha det gøy med å jobbe med Rute. Samtidig er vi også opptatt av at læreren skal ha det gøy.

Gir opplegget læreren fleksibilitet til å sette sammen undervisningen slik hun eller han ønsker selv?

Absolutt. Undervisningsopplegget består som nevnt av ti læringsløp, og inneholder temaer som blant annet personlig økonomi, historiske kart og bærekraftig utvikling. Temaene er altså veldig varierte. Her kan man plukke og mikse temaer, og sette det sammen slik man ønsker selv. 

Rute legger også opp til kritisk tolking og tenking, undring og refleksjon. Dette kan man for eksempel bruke i sammenheng med undervisning om kildekritikk. 

Hvordan fungerer det å gi ulike elever ulike typer oppgaver knyttet til det samme innholdet?

Jeg tenker at læreren kjenner klassen sin best og vet hva som funker for sin klasse og ikke. 

Rute er et gjennomarbeidet og gjennomtenkt opplegg. Målet er at alle skal føle mestring og bli utfordret. Rute gir læreren rom til å tilpasse undervisningen på best mulig måte til sine elever.

Eksempler på hvordan opplegget legger til rette for undervisningen? Fører det til glede og latter og engasjerte elever? Hvordan liker læreren dette?

Hvert læringsløp begynner med en animasjonsfilm og hvert læringsløp har et oppdrag som skal løses i grupper. Til slutt får elevene en skriveramme om hva de har lært, hvorfor de har lært det og hvorfor det er viktig å kunne det. På den måten bli fagstoffet satt i sammenheng og det oppleves relevant for elevene og deres liv. 

Rute er lagt opp til samarbeid, slik at elever kan reflektere sammen med hverandre. 

Et eksempel på dette er oppgavene om koordinatsystem, der beboerne på Fjellro eldresenter holder på å kjede seg i hjel – og elevene må derfor lage et sjøslag-spill, der de aktivt må bruke koordinatsystem. 

Det er nesten ingen digitale oppgaver, for det meste består Rute av taktile oppgaver. Det bryter opp undervisningen, slik at elevene får gjort noe fysisk. Du husker som regel bedre når du knytter det du lærer opp mot en fysisk handling. 

For deg som har tilgang til Aschehoug univers.

Logg inn med Feide

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens

Oppdrag bok: En roman — en klasse — en uke

Niendeklasse på Marienlyst skole har fått et leseoppdrag: de skal sammen lese en roman. Vi er på besøk i klasserommet for å høre om oppdraget og hvorfor det er viktig med en morsom bok.

Alexander forklarer verden – en podkast med elever om naturfag

Jeg har urokkelig tro på naturfag, og jeg liker at naturfag står så sentralt i morgendagens skole. Det er umulig å se for seg et bærekraftig samfunn uten naturfag.

Hva er Aschehoug univers for ungdomsskolen? 

- Et innholdsrikt digitalt læremiddel som gir lærerne fleksibilitet til å eie og variere undervisningen, sier produkteier for 8.-10. i Aschehoug, Kari Kleivdal.

Prøv gratis

Bestill prøvelisens til Aschehoug univers i dag, og få full tilgang i 30 dager.