Vi har tatt en prat med vår redaktør Siri Daasvand, som har jobbet med å kuratere undervisningsopplegget vårt om uke 6. Daasvand er tidligere lærer og har selv erfaring med å undervise i temaet seksualitet.  

Portrett av Siri

Hei Siri! Hvordan burde man gå frem når man skal ta fatt på seksualitetsundervisningen?

Noen elever gleder seg til seksualitetsundervisningen, mens andre gruer seg. Det er viktig å forsikre elevene om at ingen skal dele personlige erfaringer, og at det ikke forventes at de skal delta aktivt i timen. Dette skal være et trygt rom der de skal lære, ikke bli vurdert, forteller Daasvand.

Hva får læreren med undervisningsopplegget uke 6?

Læreren får en godtepose av ressurser. Med videoer, fagtekster, fakta og statistikk, skjønnlitteratur og oppgaver. Og med temaer som seksualitet, kjønnsidentitet, pornografi, grenser, kropp og pubertet.  

Gir opplegget læreren fleksibilitet til å sette sammen undervisningen slik hun eller han ønsker selv?  

Ja, opplegget består av løsrevne biter som man kan bruke slik det passer for hver enkelt.  

Hvordan passer opplegget til fagplan/årsplan?  

Uke 6 er en viktig del av folkehelse og livsmestring, som er et tverrfaglig tema i den overordnede delen av læreplanen. I tillegg er det læreplanmål i flere fag  som er direkte knyttet til dette temaet (naturfag, samfunnsfag, KRLE og norsk)  

Kan man gi ulike elever ulike typer oppgaver knyttet til det samme innholdet, basert på elevens nivå og interesser?  

Man bør kjenne klassen sin ganske godt før man går i gang med dette temaet. Det kan være det finnes elever i klasserommet som gjør at man bør trå forsiktig. Kanskje er det temaer man bør styre unna. Det er derfor mye å velge mellom i vårt undervisningsopplegg.  

Legger opplegget til rette for samarbeid mellom elevene?

De fleste oppgavene i dette undervisningsopplegget er best egnet for samarbeid og diskusjon i grupper. 

Se video av forfatterne av Jente og Gutteboka Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl som svarer på innsendte spørsmål om seksualitet fra elever på 6.-10.trinn. 

Siri sine beste tips for en vellykket undervisning:

–  Ikke bruk deg selv som eksempel

–  Bruk humor

–  Ikke åpne opp for at elevene deler sine erfaringer i klasserommet

–  Husk at elevene er på forskjellig modningsnivå