Terminprøver er klare til bruk

Terminprøvene i Aschehoug univers er en god støtte når du skal vurdere arbeidet til elevene. Har elevene forstått temaet dere har hatt om, og hvordan kan du bruke terminprøvene som forberedelse på eksamen?

Forberedelser til eksamen

Terminprøvene i Aschehoug univers er laget med utgangspunkt i eksempel- og eksamensoppgaver fra Udir. Du kan bruke terminprøver og tentamensoppgaver både til vurdering og til å forberede elevene på eksamen. Terminprøvene blir oppdatert jevnlig både til vår og høst, og de er tilpasset LK20. Det følger også med en fasit som viser utregninger og hvordan besvare spørsmålene på prøvene.

Terminprøvene i matematikk er veldig populære og etterspurt av lærere for å vurdere elevene

Harald Kittang, redaktør

Vårens terminprøver til videregående

Vi har laget terminprøver for deg, slik at du enkelt kan ta dem i bruk, uten mye forberedelser. 

Tilpass terminprøvene til ditt behov

Du kan bruke prøvene slik som de er, eller du kan bruke dem som et utgangspunkt. Prøvene er publisert i Word og PDF og du kan enkelt tilpasse prøvene til dine elever. 

Du finner terminprøvene i Aschehoug univers under Til læreren. Lærerdelen er kun tilgjengelig for skoler som har kjøpt lisens. Logg inn med Feide og last ned terminprøvene.

Vårens terminprøver til ungdomstrinnet

Hver høst og hver vår lager vi terminprøver i norsk, matematikk og engelsk for ungdomstrinnet.  

Norsk

I vårens terminprøve har vi tatt utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets forslag til ny eksamen fra våren 2022. Tema for terminprøven er «utvikling». 

Hensikten med vårens terminprøver er å gi elevene muligheten til å vise en bredere kompetanse på selve eksamensdagen. Elevene skal få vist kompetanse i både tekstforståelse og produksjon. 

Terminprøvene for de tre trinnene er bygget opp over samme tema, og dermed ligger det til rette for samarbeid på tvers av trinnene. Det er også mulig å endre oppgaveformuleringer eller benytte oppgaver på andre trinn enn dem vi har lagt opp til.

Til eksamen i norsk på 10. trinn vil det bli gitt tre oppgaver, og vi har brukt den samme inndelingen på alle tre trinnene i denne terminprøven:

-      Tekstforståelse (enten skjønnlitteratur eller sakprosa)
-      Tekstskaping med utgangspunkt i en oppgaveformulering
-      Tekstskaping med utgangspunkt i tekstvedlegg

Engelsk

Terminprøvene i engelsk på 9. trinn og 10. trinn består av fem deler:

  • Listening: lytte til tekster og svare på oppgaver (ca. 30 min)

  • Reading: lese tekster og svare på oppgaver (ca. 30 min)

  • Mediation: skrive et sammendrag av en tekst (ca. 1 time)

  • Interaction: skrive et svar i et forum (ca. 1 time)

  • Writing: skrive en tekst med utgangspunkt i et bilde, et sitat eller en problemstilling (ca. 2 timer)

 

Basert på tilbakemeldinger fra lærere, skiller terminprøven på 8. trinn seg ut i år.

Vi gir en kortere prøve (3 timer) med kun to oppgavetyper: oppfatning (lesing og lytting) og skriving

Oppfatningsdelen inneholder i år én lengre lyttetekst og én lengre lesetekst. Vi håper med dette å svare på tilbakemeldingene vi har fått om at eksamensformatet i terminprøven ikke passer for 8. trinn. 

Vi har delt vår prøven i tre deler:

  1. Listening: 45 min

  2. Reading: 45 min

  3. Writing: 90 min

Matematikk

I matematikk har vi som tidligere år laget terminprøvene i to versjoner. Den tradisjonelle varianten består av to deler, hvor alle elevene gjør det samme i del 1, og velger mellom to ulike løyper i del 2. Den andre varianten,er tredelt. I del 1 gjør alle elevene de samme oppgavene. I del 2 velger elevene selv mellom oppgaver på fire nivåer som de ønsker å prøve seg på. I del 3 skal elevene løse åpne oppgaver, hvor de samarbeider i læringspar.
 

Lærerne får komplette løsningsforslag, komplette prøver og annet støttemateriell knyttet til terminprøvene, blant annet veiledning og et vurderingsskjema

- Asbjørn, forfatter av Matemagisk fra episoden «Terminprøver og vurdering» i podkasten Snakke matte.

Undervisningstips for å engasjere elevene

Last ned ferdig tilpassede figurer og maler og få tips til aktiviserende og utforskende læring med Aktivt klasserom.

Rollespill om 2. verdenskrig utfordrer elevene

Dilemmaene fikk elevene til å reflektere og snakke sammen, sier Therese Bågerud om det tverrfaglige undervisningsopplegget Hvor er Anne Frank? Vi ble med da elevene skulle ha rollespill. 

Utforsk– podkasten for de som er engasjert i skole

Hvordan får vi gutta til å lese mer? Hva gjør vi når elevene ikke vil på skolen? Hvorfor vekker matematikk så sterke følelser? Dette og mye annet belyser Andreas og gjestene hans i podkasten Utforsk.

Aschehoug univers – digitale læremidler

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på grunnskolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!