Imaginær reisevirksomhet er en alternativ måte å tilnærme seg fagstoff på i engelskfaget. Gjennom forestilte reiser i den engelskspråklige verden får elevene brukt kreativitet, fantasi, fagkunnskap og språkferdigheter. Arbeidsmåten passer på alle trinn, nivåer og studieprogrammer. I denne artikkelen får du en kort innføring i opplegget og fem gode grunner til å bruke imaginær reisevirksomhet i engelskundervisningen.

Gi elevene i oppgave å planlegge en reise til et engelskspråklig land. Oppgaven kan gjerne ha en tematikk som våpenlovgivning i USA, arven etter Apartheid i Sør-Afrika, aboriginenes kultur og levemåte i Australia, politiske og religiøse spenninger i Nord-Irland, sosiale klasseskiller i England, eller andre temaer som elevene er interessert i. Tematikken kan også ha en yrkesfagrettet vinkling, som at elevene på bygg- og anleggsteknikk skal undersøke hvordan det er å jobbe i denne bransjen i Singapore eller New Zealand. Deretter kan elevene dikte opp reisen og presentere den i fortidsform. Da kan de fortelle om stedene de besøkte, menneskene de møtte, og alt de opplevde og lærte på reisen. Opplegget åpner for hele spekteret av presentasjonsformer som fagsamtale, veggavis, tavlepresentasjon, video, podkast eller tekst.  

1. Elevene bruker fantasi og kreativitet

I overordnet del av læreplanverket heter det at «skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang». Imaginær reisevirksomhet realiserer disse formålene og gir elevene anledning til å være kreative og fantasifulle. Elevene dikter opp hendelser og spennende møter med mennesker og steder på sine reiser. De kan også gå inn i roller og spille ut disse opplevelsene. Ofte avdekkes et og annet skuespiller- eller manusforfattertalent i klassen.  

2. Elevene får trening i kildebruk og informasjonsinnhenting

Når elevene legger ut på reiser med tematisk overbygning, må de innhente informasjon fra et bredt utvalg av kilder. Underveis i planleggingen vil de komme over nye utfordringer og oppgaver som reiseavstander, valutakonvertering, prisnivå, nasjonale lovverk og kulturforskjeller. For å løse slike oppgaver må elevene søke bredt og variert. De finner også kreative måter å henvise til kilder på. Bøker og artikler om tema kan for eksempel være noe de leste på flyet til sin planlagte destinasjon, og menneskene de møter på reisen kan enten være de navngitte kildene eller ha gode vaner med å oppgi kilder for sine påstander og synspunkter. Kildelisten til prosjektene får ofte et imponerende omfang. 

3. Elevene blir selvstendige

Med imaginære reiser blir elevene mer selvstendige i formidlingen av fagstoffet. Selv om elevene har fått samme oppgave, vil de legge ut på helt ulike reiser. Elevene utfordres også på å gjøre selvstendige valg og vurderinger underveis. Reproduktiv gjengivelse av fagstoff er alltid en utfordring i elevprosjekter, men med liksomreiser unngås dette ved at fagstoffet brukes i en oppdiktet historie. Elevene kommer på innsiden av tematikken, og får større eierskap til det som presenteres. Når fagstoffet presenteres gjennom fantasifulle reiseskildringer, formidles det med større grad av selvstendighet og overbevisning.  

4. Prosess blir viktigere enn produkt

Prosessen blir viktigere enn produktet med imaginære reiser. Arbeidsformen åpner for gode samtaler med elevene mens de skaper reisen. Det er lett å involvere seg i prosessen og gi elevene nye utfordringer og perspektiver underveis. Elevene er ofte mer åpne om prosessen siden de opplever arbeidsmåten som ufarlig. Dette er deres reise, og de velger reisemål og innhold. Spørsmål om hvorfor de ønsker å reise til et bestemt sted, praktiske utfordringer som transportmidler og bosted, er lett tilgjengelige samtaleemner som gir god trening i spontan muntlig engelsk. Før produktet er ferdig og levert, har læreren allerede et godt vurderingsgrunnlag basert på observasjoner og samtaler underveis i prosessen.

5. Elevene bruker hele verktøykassen

Elevene tar i bruk hele bredden av sin engelskkompetanse når de planlegger og gjennomfører imaginære reiser. Mange elever foretrekker videoformatet som presentasjonsform og bruker engelskspråklig programvare i produksjonen. Videoene inneholder gjerne redigerte bilder, innhentede klipp, musikk, tekst- og lydeffekter. Om du ønsker å gi elevene ekstra utfordringer, kan de gjerne lage et budsjett for reisen der kost, losji, transport og inngangsbilletter skal dekkes. På denne måten vil elevene bruke enda mer tid på engelskspråklige sider og ressurser, og utvikle både vokabular og generell engelskkompetanse. 

Den aller viktigste grunnen til å jobbe på denne måten, er likevel det er veldig morsomt, både for deg og elevene dine. Når elevene får bruke fantasi og kreativitet til å lage egne reiser, finner de ofte en indre motivasjon som holder dem engasjert over tid. Arbeidsformen åpner for relasjonsbygging, og du blir kjent med elevene dine på en ny måte. Forhåpentligvis gir de imaginære reisene elevene inspirasjon til virkelige dannelsesreiser etter videregående. I den overordnede delen av læreplanen heter det at skolen og undervisningen «skal åpne dører mot verden og fremtiden.» Imaginær reisevirksomhet kan åpne slike dører. 

Oppgaveeksempler:

Temareise til USA 

Go on an imagined journey to the USA and explore the topic of identity in America. Visit places and talk to people with relevant knowledge and experience. Use your imagination and creativity. 

During your trip, you must visit one place* … 

 •  that is typically American 
 • that is typical for a certain state 
 • typical for a certain region
 • that is significant to American history and national identity
 • where identity is contested and controversial 
 • you believe represents the best of America 
 • where only the locals go (and no tourists) 
 • where identity is strongly expressed 

* Can be a monument, event, residence, institution  

Yrkesfagrettet studiereise (Helse- og oppvekstfag) 

Go on an imagined journey to the USA and explore the American health system. Visit places and talk to people with relevant knowledge and experience. 

Your journey must include: 

 • Reflections about how and why the American system is different from the Norwegian health system.  
 • At least one example of something you believe is good about the American system.
 • Some different opinions and perspectives on the system 

Time travel: British Democracy (Engelsk 2, programfag ST)

Go on an imagined time travel to a specific year in British history that you believe is particularly important for the development of British democracy. You will be staying there for an entire year. Travel around and visit places and institutions that are relevant, talk to interesting people with different perspectives, and be on-site when important things happen. Use your knowledge, creativity, and imagination.