Kvalitetssikret innhold som skaper klasseromsaktivitet

Modus gir deg det rette innholdet til å skape engasjerende undervisning i klasserommet. Her finner du forslag til undervisningsopplegg for et helt tema og tips til gjennomføring av oppgaver og aktiviteter i timen.

Modus utnytter de digitale fordelene når det gir verdi for elevene, samtidig legger Modus til rette for analog læring i et aktivt klasserom.

Detaljerte lærerveiledninger som gir oversikt

Læreren får gode råd til hvordan legge opp undervisningen i et tema med detaljerte lærerveiledninger. Du får raskt oversikt over innholdet og gode tips til gjennomføring av tema, med forslag til hvor mye tid du må beregne å bruke.

Elevene får hjelp til egen progresjon

Modus gir god oversikt over innholdet i fagene. Elevene henger med når det er få klikk inn til innholdet. Den visuelle fremstillingen hjelper elevene med å holde fokus når de skal lese, lære og arbeide med oppgaver.

Kom raskt i læringsmodus

Unødvendige elementer er fjernet, og «tenk etter»-spørsmålene hjelper elevene til å stoppe opp og reflektere over det de har lært. Fagstoffet og oppgavene blir vist over hele skjermen. Dette er visuelle virkemidler som hjelper alle til å følge med og komme i modus.

Teori og formler er lett tilgjengelige

I matematikk er arbeid med oppgaver kjernen. For å komme i læringsmodus ser elevene oppgavene sammen med fagstoffet, hint og løsningsforslag, alt samlet på ett sted. Med tydelige instrukser og repetisjon av formler og teori, er det enklere å komme i gang med å løse oppgavene.

  • Aktiviteter som skaper engasjerende undervisning
  • Læringsressurser som legger til rette for inkluderende dialog og refleksjon i klassen
  • Kvalitetsinnhold som er universelt utformet og som dekker kompetansemålene i faget