Skap ditt læringsunivers

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på grunnskolen og få
30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!

 

ASCHEHOUG UNIVERS

Ditt læringsunivers

Elevene skal oppleve sammenheng mellom fag, bli kritiske tenkere og utforske verden, og du som lærer er den viktigste støttespilleren i klasserommet. Dager fylt med fine øyeblikk, men også hektiske timeplaner. Derfor har vi utviklet et læringsunivers som følger deg i en travel hverdag. 

Digitale læremidler

I Aschehoug Univers finner du læremidler som er tilpasset fagfornyelsen (LK20), til alle fag og alle trinn.
Kjøp Aschehoug Univers til alle elever på skolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk! Gjelder hele grunnskolen.

Planlegg dagen din

Tiden din er knapp – det vet vi. Planleggeren er for deg som ønsker å undervise på din måte. Du som vil planlegge alt selv, legge inn egne ressurser og som setter pris på full fleksibilitet – og for deg som gjerne vil ha forslag til fiks ferdige planer knyttet til kompetansemål.

Kjente, markedsledende læremidler i Aschehoug Univers

Lærebøkene som du kjenner igjen, får utvide seg i vårt digitale univers. Fra 1. til 13. trinn kan elevene jobbe med oppgaver, kapittelprøver og annet innhold som følger bøkenes progresjon, men også utforskende undervisningsopplegg som henger seg på aktuelle hendelser. I dette universet lever lærebøker og digitale læremidler side om side.

Se alle læremidlene i Aschehoug Univers

Praktisk-estetiske fag

Hjert følger elevene gjennom tverrfaglige oppgaver i:

  • Musikk

  • Kroppsøving

  • Mat og helse

  • Kunst og håndverk

Oppdatert innhold og ny funksjonalitet

Aschehoug Univers er et digitalt læringsunivers som inneholder velskrevne artikler, utforskende oppgaver, engasjerende filmer, lydstøtte, planleggingsverktøy, rapporter og mye mer. Her kan elevene gå i dybden, trene og utvide forståelsen sin. Som lærer får du gjennomarbeidet og godt innhold, tilrettelagt og strukturert for en aktiviserende undervisning. Vi fyller kontinuerlig på med innhold og funksjonalitet.

NYHETSBREV
Hold deg oppdatert!
Med våre nyhetsbrev holder du deg oppdatert på alt som er relevant for din undervisning. Du får skreddersydde undervisningsopplegg, invitasjoner til kurs og webinarer samt informasjon om våre læremidler.