Aschehoug Univers barneskole

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på barneskolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på ungdomsskolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!

Læremidler for barneskolen

Hva er Aschehoug univers for barneskolen? 

Et digitalt læringsunivers som vekker nysgjerrigheten, lærelyst og engasjement, sier produkteier for 1.-7. i Aschehoug, Hege Ludvigsen..

Ufrivillig skolefravær er aldri elevens ansvar

- Mange elever holder seg borte fra klasserommet, og synes livet er meningsløst.  Ofte kan vi hjelpe dem.

Skriv ut ferdige opplegg til undervisningen

Her finner du kvalitetssikrete undervisningsopplegg på bokmål og nynorsk, klare til bruk på 1.-4. trinn. 

Prøv gratis

Bestill prøvelisens til Aschehoug univers i dag, og få full tilgang i 30 dager.

Nasjonalt leseløft

Alde Gerhardsen, entusiastisk boksluker og elev ved Morellbakken skole og, leder oss gjennom et inspirerende program som i seg selv skaper leselyst. Her møter vi de fem barne- og ungdomsbokforfatterne Ida Tufte Michelsen, Stian Gulli, Reidar Müller, Nora Dåsnes og Bobbie Piers. De forteller og serverer smakebiter fra sine siste utgivelser. Vi får høre kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, snakke om sine lesevaner og planer for litteraturen. I panelet som forklarer hvorfor lesing er viktig, holder Kjersti Lundetræ, Dag Larsen, Siri Larsen og Kari Spjeldnæs glødende innlegg.

Se opptak fra arrangementet

Våg å ta opp vanskelige temaer i klasserommet

Hvorfor er ytringsfrihet så viktig? Har alle mennesker lik mulighet til å si hva de mener? Aschehoug blir 150 år og gir alle landets skoler gratis tilgang til et viktig undervisningsopplegg om ytringsfrihet. Logg inn med Feide på Aunivers.no og bruk opplegget i klasserommet ditt – du finner tilpassede opplegg for 1.–4. trinn, 5.–7. trinn, 8.–10. trinn og videregående skole.

Tverrfaglig opplegg om ytringsfrihet!

Snakke matte med Asbjørn og Andreas!

Hvordan skaper vi et klasserom hvor elevene får utforske, snakke matte med hverandre og oppdage matematiske sammenhenger? Podkasten tar for seg matematikk fra 5.–10. trinn, men det har sneket seg inn noen episoder om utforskende undervisning og hvordan foresatte kan hjelpe til med matematikk hjemme.

Lytt til Snakke matte på Spotify